נובמבר 2021

סטודיו

פרגולת בראשית אשר הוסבה לסטודיו מכשירים במיקום הכי יפה בארץ. הפרגולה בנויה מקורות עץ מכופפות בשיטה ייחודית. על מנת לסגור את החלל ולהפכו לחדר ייחודי, הפרגולה מקורה בשמשונית אטומה למים. בנוסף הותקן מזגן לאפשר שהייה בחורף ובקיץ.

קנדוק

שיתוף פעולה עם חברת קנדוק ישראל בחוף שדות ים – ייצור פרגולות ממוטות עגולים בהתאמה אישית למזח הצף, אשר לוקח את תחום האירועים למחוזות חדשים ומאפשר הפקות על המים.